Polityka prywatności


 

BB Technology Maria Berezowska przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Aby zapewnić najwyższy komfort korzystania z naszej strony internetowej – informujemy, iż wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej i tym samym w ramach naszej Strony internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany aktualnych ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym, dowolnym czasie. Więcej szczegółów w naszej: Polityce prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności wraz z Polityką cookies określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu : bbtechnology.pl.

 

Polityka cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi expressis verbis z art. 173 w związku z art. 174 oraz w związku z art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94 / 46 / WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) – ( „ RODO ” ) oraz wdrażającą / implementującą RODO do krajowego porządku prawnego – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ).

error: Content is protected !!